Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna
http://ugwieczfnia.bipgmina.pl

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - druki do pobrania

Ewidencja Działalności Gospodarczej - Informacja

EDG-1 - wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Wniosek EDG-MW - dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

Wniosek EDG-RB - informacja o rachunkach bankowych

Wniosek EDG-RD - wykonywana działalność gospodarcza

Formularz EDG-POPR

Instrukcja wypełniania wniosku EDG-1