Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna
http://ugwieczfnia.bipgmina.pl

Stanowiska

Krystyna Kownacka

Sekretarz

Małgorzata Stępka

Skarbnik

Mariusz Gębala

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Magdalena Kamińska

Z-ca Kierownika USC

Maria Wernik

Inspektor ds. obsługi rady i samorządu mieszkańców

Ewa Nadratowska

Inspektor ds. kancelaryjnych, kadr i zaopatrzenia materiałowego pracowników

Karolina Chmielewska

Podinspektor ds. społecznych

Marianna Prusinowska

Inspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami

Joanna Mórawska

Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska

Jerzy Cichowski

Inspektor ds. rozwoju gospodarczego i utrzymania dróg

Andrzej Śledziński

Inspektor ds. pozyskiwania funduszy strukturalnych

Jadwiga Długokęcka

Inspektor ds. obsługi kasowej

Katarzyna Kownacka

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Teresa Falęcka

Inspektor ds. wymiaru oraz windykacji podatków i opłat

Katarzyna Tyl

Inspektor ds. księgowości podatkowej i opłat

Magdalena Banasiak

Podinspektor ds. płac i rozliczeń

Agnieszka Olejarczyk

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

Zbigniew Banasiak

Inspektor ds. wojskowych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Elżbieta Zabielska

Pomoc administracyjna

Tomasz Jabłonowski

Pomoc administracyjna