Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna
http://ugwieczfnia.bipgmina.pl

Statystyki

Dane główne 141144
Organy: Rada Gminy 37796
Organy: Wójt 22707
Rejestr zmian 12573
Osoby: 7999
Statystyka 5999
Stanowiska 4303
Oświadczenia majątkowe: rok 2015 2638
Struktura urzędu: Referaty 2120
Przetargi: Przetarg nieograniczony na realizację inwestycji : Budowa oczyszczalni... 2040
Struktura urzędu: Wydziały 1947
Przetargi: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Wieczfnia-Kolonia... 1831
Oświadczenia majątkowe: rok 2014 1794
Jednostki podległe: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej 1548
Nabór pracowników: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej... 1479
Zagospodarowanie przestrzenne: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi: Bąki, Bonisław,... 1465
Oświadczenia majątkowe: rok 2016 1417
Struktura urzędu: Urząd Stanu Cywilnego 1403
Redakcja biuletynu 1382
Jednostki pomocnicze: Sołectwa 1375
Jednostki podległe: Pomoc społeczna 1146
Nabór pracowników: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR/INSPEKTOR DS. INWESTYCJI... 1102
Osoby: Bożena Rutkowska 1086
Jednostki podległe: Szkoły podstawowe 1042
Zagospodarowanie przestrzenne: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy... 990
Nabór pracowników: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze : Referent ds. świadczeń rodzinnych... 980
Zakładki: Informacja dla odwiedzających stronę 974
Zakładki: Alkohole 954
Nabór pracowników: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej... 949
Jednostki podległe: Instytucje kultury 944
Struktura urzędu: Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 937
Nabór pracowników: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej... 930
Struktura urzędu: Referat Organizacyjno - Gospodarczy 928
Zakładki: Skargi i wnioski 924
Zakładki: Skrzynka Podawcza - UG Wieczfnia Kościelna 921
Przetargi: Przetarg nieograniczony na realizację inwestycji pn. Przebudowa dróg na... 893
Nabór pracowników: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR DS. SPOŁECZNYCH ... 829
Zakładki: EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - druki do pobrania 806
Nabór pracowników: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor/Inspektor ds. inwestycji... 747
Zakładki: IMPREZY MASOWE ( druki do pobrania ) 718
Oświadczenia majątkowe: rok 2013 712
Osoby: Jan Warecki 711
Osoby: Mariusz Gębala 711
Zagospodarowanie przestrzenne: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów lokalizacji... 668
Struktura urzędu: Referat Finansów i Planowania 667
Przetargi: Przetarg nieograniczony na realizację inwestycji pn. " Przebudowa drogi... 663
Oświadczenia majątkowe: rok 2008 634
Oświadczenia majątkowe: rok 2012 634
Jednostki podległe: Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieczfni Kościelnej 634
Jednostki podległe: Gminna Biblioteka Publiczna w Wieczfni Kościelnej 615