Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna
http://ugwieczfnia.bipgmina.pl

Statystyki

Dane główne 133970
Organy: Rada Gminy 35850
Organy: Wójt 21185
Rejestr zmian 11754
Osoby: 7999
Statystyka 5647
Stanowiska 4144
Oświadczenia majątkowe: rok 2015 2538
Struktura urzędu: Referaty 2047
Przetargi: Przetarg nieograniczony na realizację inwestycji : Budowa oczyszczalni... 2020
Struktura urzędu: Wydziały 1888
Przetargi: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Wieczfnia-Kolonia... 1783
Oświadczenia majątkowe: rok 2014 1759
Nabór pracowników: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej... 1469
Jednostki podległe: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej 1440
Zagospodarowanie przestrzenne: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi: Bąki, Bonisław,... 1391
Struktura urzędu: Urząd Stanu Cywilnego 1329
Jednostki pomocnicze: Sołectwa 1324
Redakcja biuletynu 1318
Oświadczenia majątkowe: rok 2016 1287
Jednostki podległe: Pomoc społeczna 1098
Nabór pracowników: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR/INSPEKTOR DS. INWESTYCJI... 1084
Osoby: Bożena Rutkowska 1034
Jednostki podległe: Szkoły podstawowe 993
Zagospodarowanie przestrzenne: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy... 947
Zakładki: Informacja dla odwiedzających stronę 943
Nabór pracowników: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej... 940
Zakładki: Alkohole 931
Nabór pracowników: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej... 919
Jednostki podległe: Instytucje kultury 913
Struktura urzędu: Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 910
Zakładki: Skrzynka Podawcza - UG Wieczfnia Kościelna 885
Nabór pracowników: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze : Referent ds. świadczeń rodzinnych... 880
Zakładki: Skargi i wnioski 879
Struktura urzędu: Referat Organizacyjno - Gospodarczy 877
Przetargi: Przetarg nieograniczony na realizację inwestycji pn. Przebudowa dróg na... 864
Nabór pracowników: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR DS. SPOŁECZNYCH ... 814
Zakładki: EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - druki do pobrania 771
Nabór pracowników: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor/Inspektor ds. inwestycji... 700
Oświadczenia majątkowe: rok 2013 699
Zakładki: IMPREZY MASOWE ( druki do pobrania ) 690
Struktura urzędu: Referat Finansów i Planowania 652
Osoby: Jan Warecki 647
Przetargi: Przetarg nieograniczony na realizację inwestycji pn. " Przebudowa drogi... 639
Osoby: Mariusz Gębala 621
Oświadczenia majątkowe: rok 2012 619
Oświadczenia majątkowe: rok 2008 618
Jednostki podległe: Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieczfni Kościelnej 606
Zagospodarowanie przestrzenne: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów lokalizacji... 592
Jednostki podległe: Gminna Biblioteka Publiczna w Wieczfni Kościelnej 592