Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna

Przetargi zobacz archiwum »

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu [363.7 KB]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [196 KB]
Załącznik nr 1 do SIWZ - Druk - oferta [47 KB]
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia [34 KB]
Załącznik nr 3 do SIWZ - Doświadczenie zawodowe - wykaz robót budowlanych [34 KB]
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz osób do realizacji zamówienia [44 KB]
Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy - uprawnienia osób [28.5 KB]
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom [36.5 KB]
Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt umowy [114.5 KB]
Załącznik nr 8 do SIWZ - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej [36.5 KB]
Załącznik nr 9 do SIWZ - Przedmiar robót - Windyki [80 KB]
Załącznik nr 9 do SIWZ - Przedmiar robót - Uniszki Gumowskie [77 KB]
Załącznik nr 9 do SIWZ - Przedmiar robót - Grzybowo [72.52 KB]
Załącznik nr 10 do SIWZ - Kosztorys ofertowy ślepy - droga Winyki [79 KB]
Załącznik nr 10 do SIWZ - Kosztorys ofertowy ślepy - droga Uniszki Gumowskie [78 KB]
Załącznik nr 10 do SIWZ - Kosztorys ofertowy ślepy - droga Grzybowo [74.97 KB]
Załącznik nr 11 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Windyki [2.14 MB]
Załącznik nr 11 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Uniszki Gumowskie [1.83 MB]
Załącznik nr 11 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Grzybowo [2.04 MB]
Załącznik nr 12 do SIWZ - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - Windyki [1.38 MB]
Załącznik nr 12 do SIWZ - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - Uniszki Gumowskie [1.25 MB]
Załącznik nr 12 do SIWZ - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - Grzybowo [1.12 MB]
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [95.75 KB]
Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 czerwca 2015 16:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Nadratowska
Ilość wyświetleń: 897
22 lipca 2015 10:35 Ewa Nadratowska - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 czerwca 2015 16:13 Ewa Nadratowska - Dodanie załącznika [zalacznik_nr12__sst_grzybowo.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 czerwca 2015 16:12 Ewa Nadratowska - Dodanie załącznika [zalacznik_nr12__sst_uniszki_gumowskie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl