Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna

Przetargi zobacz archiwum »

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu [386.54 KB]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [179.5 KB]
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy [47.5 KB]
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia [36.5 KB]
Załącznik nr 3 do SIWZ - Doświadczenie zawodowe - wykaz robót budowlanych [36 KB]
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz osób do realizacji zamówienia [42 KB]
Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy - uprawnienia osób [31.5 KB]
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom [38.5 KB]
Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt umowy [113.5 KB]
Załącznik nr 8 do SIWZ - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej [39.5 KB]
Załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - budowa chodnika w Wieczfni Kościelnej [102.5 KB]
Załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - budowa chodnika w Uniszkach Zawadzkich [57.5 KB]
Załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - budowa ciągu pieszo-jezdnego w Grzebsku [63 KB]
Załącznik nr 10 do SIWZ - Kosztorys ofertowy - budowa chodnika w Wieczfni Kościelnej [96 KB]
Załącznik nr 10 do SIWZ - Kosztorys ofertowy - budowa chodnika w Uniszkach Zawadzkich [51.5 KB]
Załącznik nr 10 do SIWZ - Kosztorys ofertowy - budowa ciągu pieszo-jezdnego w Grzebsku [58.5 KB]
Załącznik nr 11 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - karta tutułowa / chodnik w Wieczfni Kościelnej / [125.52 KB]
Załącznik nr 11 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - orientacja / chodnik w Wieczfni Kościelnej / [2.24 MB]
Załącznik nr 11 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - opis techniczny / chodnik w Wieczfni Kościelnej / [225 KB]
Załącznik nr 11 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - wykaz robót rozbiórkowych i przygotowawczych / chodnik w Wieczfni Kościelnej / [38.5 KB]
Załącznik nr 11 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - wykaz robót chodnikowych / chodnik w Wieczfni Kościelnej / [50 KB]
Załącznik nr 11 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - wykaz robót nawierzchniowych / chodnik w Wieczfni Kościelnej / [45.5 KB]
Załącznik nr 11 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - karta tutułowa / chodnik w Uniszkach Zawadzkich/ [117.76 KB]
Załącznik nr 11 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - orientacja / chodnik w Uniszkach Zawadzkich/ [2.63 MB]
Załącznik nr 11 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - opis techniczny / chodnik w Uniszkach Zawadzkich/ [165.3 KB]
Załącznik nr 11 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - plan zagospodarowania / chodnik w Uniszkach Zawadzkich/ [392.87 KB]
Załącznik nr 11 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - przekroje normalne / chodnik w Uniszkach Zawadzkich/ [223.4 KB]
Załącznik nr 11 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - karta tutułowa / budowa ciągu pieszo-jezdnego w Grzebsku/ [122.4 KB]
Załącznik nr 11 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - orientacja / budowa ciągu pieszo-jezdnego w Grzebsku/ [2.53 MB]
Załącznik nr 11 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - opis techniczny / budowa ciągu pieszo-jezdnego w Grzebsku/ [167.85 KB]
Załącznik nr 11 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - plan zagospodarowania / budowa ciągu pieszo-jezdnego w Grzebsku/ [340.26 KB]
Załącznik nr 11 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - przekrój podłużny / budowa ciągu pieszo-jezdnego w Grzebsku/ [121.76 KB]
Załącznik nr 11 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - przekroje normalne / budowa ciągu pieszo-jezdnego w Grzebsku/ [356.13 KB]
Załącznik nr 12 do SIWZ - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - / budowa chodnika w Wieczfni Kościelnej / [1.82 MB]
Załącznik nr 12 do SIWZ - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - / budowa chodnika w Uniszkach Zawadzkich / [1004.55 KB]
Załącznik nr 12 do SIWZ - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - / budowa ciągu pieszo-jezdnego w Grzebsku / w Uniszkach Zawadzkich / [889.67 KB]
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [90.23 KB]
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 czerwca 2016 14:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Nadratowska
Ilość wyświetleń: 415
15 lipca 2016 13:59 Ewa Nadratowska - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 czerwca 2016 15:02 Ewa Nadratowska - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_12_sst_ciag_pieszojezdny_grzebsk.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 czerwca 2016 15:01 Ewa Nadratowska - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_12_sst_chodnik_w_uniszkach_zawadzkich.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl