Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna

Przetargi zobacz archiwum »

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu [501.73 KB]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [60.67 KB]
Załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 7 oraz zał. nr 9 [184.5 KB]
Załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt umowy [46.06 KB]
Załącznik nr 10.1 do SIWZ - Projekt budowlano-wykonawczy - zagospodarowania terenu oczyszczalni ścieków wraz z infrastruktura towarzyszącą [3.1 MB]
Załącznik nr 10.2 do SIWZ - Projekt budowlano-wykonawczy - technologia oczyszczalni ścieków [13.19 MB]
Załącznik nr 10.3 do SIWZ - Projekt budowlano-wykonawczy - architektura i konstrukcja obiektów technologicznych oczyszczalni ścieków [14.49 MB]
Załącznik nr 10.4 do SIWZ - Projekt budowlano-wykonawczy- Sieć i przyłącza wodociągowe do obiektów technologicznych oczyszczalni ścieków [16.31 MB]
Załącznik nr 10.5 do SIWZ - Projekt budowlano-wykonawczy - sieci kanalizacji sanitarnej technologiczne międzyobiektowe [6.21 MB]
Załącznik nr 10.6 do SIWZ - Projekt budowlano-wykonawczy - instalacje sanitarne budynków technologicznych oczyszczalni ścieków [3.85 MB]
Załącznik nr 10.7 do SIWZ - Projekt budowlano-wykonawczy - zasilanie elektroenergetyczne i linia kablowa oświetleniowa [10.08 MB]
Załącznik nr 10.8 do SIWZ - Projekt budowlano-wykonawczy - instalacje elektryczne budynków technologicznych oczyszczalni ścieków [2.31 MB]
Załącznik nr 10.9 do SIWZ - Projekt budowlano-wykonawczy - droga dojazdowa do oczyszczlni ścieków i komunikacja na terenie oczyszczalni ścieków [7.47 MB]
Załącznik nr 10.10 do SIWZ - Projekt budowlano-wykonawczy - opinia geotechniczna [4.84 MB]
Załącznik nr 10.11 do SIWZ - Projekt budowlano-wykonawczy - Charakterystyki energetyczne budynków oczyszczalni ścieków [195.01 KB]
Załącznik nr 10.12 do SIWZ - Projekt budowlano-wykonawczy - Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysoko efektywnych systemów zaopatrzenia w energię i ciepło [5.21 MB]
Załącznik nr 11 do SIWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ( wszystkie branże ) [5.13 MB]
Załącznik nr 12 do SIWZ - Przedmiary robót ( wszystkie branże ) [1.5 MB]
Załącznik nr 13 do SIWZ - Opis i wykaz wymaganych parametrów materialów i urządzeń równoważnych [974.5 KB]
Wyjaśnienie do treści SIWZ [4.38 MB]
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach wykluczonych i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone w procesie przetargowym [104.86 KB]
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 lipca 2016 12:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Nadratowska
Ilość wyświetleń: 2041
16 września 2016 14:51 Wojciech Branczewski - Dodanie załącznika [informacja.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 sierpnia 2016 10:36 Ewa Nadratowska - Dodanie załącznika [pytania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 lipca 2016 13:22 Ewa Nadratowska - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl