Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna

Przetargi zobacz archiwum »

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu [5.12 MB]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [37.35 KB]
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy [15.57 KB]
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [13.75 KB]
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [14.59 KB]
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej [13.91 KB]
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy [24.38 KB]
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót [13.65 KB]
Załącznik nr 7 do SIWZ - Przedmiar robót [118 KB]
Załącznik nr 7a do SIWZ - Kosztorys ofertowy (ślepy) [22.43 KB]
Załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt budowlany - opis techniczny [219.57 KB]
Załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt budowlany - plan sytuacyjny [618.87 KB]
Załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt budowlany - plan sytuacyjny [1.27 MB]
Załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt budowlany - przekrój podłużny [538.41 KB]
Załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt budowlany - przekroje poprzeczne [79.78 KB]
Załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt budowlany - przekroje normalne [278.72 KB]
Załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt budowlany - szczegóły zjazdów typ 1 [67.69 KB]
Załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt budowlany - szczegóły zjazdów typ 2 [64 KB]
Załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt budowlany - szczegół zjazdów typ 3 [143.92 KB]
Załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt budowlany - szczegół wpustu ze studnią chłonną [155.7 KB]
Załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt budowlany - szczegół ścianki skośnej zbrojonej [53.5 KB]
Załącznik nr 9 do SIWZ - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna [2.49 MB]
Załącznik nr 10 do SIWZ - Projekt stałej organizacji ruchu - opis [135.54 KB]
Załącznik nr 10 do SIWZ - Projekt stałej organizacji ruchu - plan oznakowania [1.02 MB]
Załącznik nr 10 do SIWZ - Projekt stałej organizacji ruchu - plan oznakowania [563.74 KB]
Informacja z otwarcia ofert [49.2 KB]
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [717.53 KB]
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 marca 2017 13:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Nadratowska
Ilość wyświetleń: 664
14 kwietnia 2017 10:54 Ewa Nadratowska - Dodanie załącznika [wybor_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 kwietnia 2017 08:30 Ewa Nadratowska - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 marca 2017 14:08 Ewa Nadratowska - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_10__projekt_stalej_organizacji_ruchu_plan_oznakowania.pd f] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl