Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna

Przetargi zobacz archiwum »

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu [5.34 MB]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [44.41 KB]
Załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego [14.92 KB]
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania [16.74 KB]
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [14.39 KB]
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia dotyczącego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę [14.44 KB]
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia w sprawie przynależności do grupy kapitałowej [14.24 KB]
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat [14.72 KB]
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia [15.15 KB]
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy [34.22 KB]
Załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - opis techniczny [205.53 KB]
Załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - plan sytuacyjny cz.1 [509.28 KB]
Załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - plan sytuacyjny cz.2 [1010.27 KB]
Załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - przekrój podłóżny [125.9 KB]
Załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - przekrój normalny [106.37 KB]
Załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - zjazd typ 1 [59.77 KB]
Załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - zjazd typ 2 [64.99 KB]
Załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - wykaz zjazdów [32 KB]
Załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - opis techniczny organizacji ruchu [136.75 KB]
Załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - plan oznakowania ruchu [854.2 KB]
Załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - wykaz oznakowania [27.5 KB]
Załącznik nr 10 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych [1.99 MB]
Załącznik nr 11 do SIWZ - Przedmiar robót [70 KB]
Załącznik nr 11a do SIWZ - Kosztorys ofertowy (ślepy) [66.5 KB]
Informacja z otwarcia ofert [36.93 KB]
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [45.02 KB]
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 kwietnia 2018 14:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Nadratowska
Ilość wyświetleń: 156
15 maja 2018 12:53 Ewa Nadratowska - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 maja 2018 11:37 Ewa Nadratowska - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 kwietnia 2018 15:02 Ewa Nadratowska - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_11a_do_siwz__kosztorys_ofertowy_slepy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl