Stanowiska

Sekretarz

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Z-ca Kierownika USC

Inspektor ds. obsługi rady i samorządu mieszkańców

Inspektor ds. kancelaryjnych, kadr i zaopatrzenia materiałowego pracowników

Podinspektor ds. społecznych

Inspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami

Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska

Inspektor ds. rozwoju gospodarczego i utrzymania dróg

Inspektor ds. pozyskiwania funduszy strukturalnych

Inspektor ds. obsługi kasowej

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Inspektor ds. wymiaru oraz windykacji podatków i opłat

Inspektor ds. księgowości podatkowej i opłat

Podinspektor ds. płac i rozliczeń

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

Inspektor ds. wojskowych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Pomoc administracyjna

Pomoc administracyjna

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2003-07-09
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sekretarz Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 maja 2015 11:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 4792
22 lipca 2015 09:12 Ewa Nadratowska - Dodanie stanowiska: Pomoc administracyjna.
21 lipca 2015 15:24 Ewa Nadratowska - Dodanie stanowiska: Pomoc administracyjna.
21 lipca 2015 15:22 Ewa Nadratowska - Dodanie stanowiska: Inspektor ds. wojskowych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.