Rada Gminy Kadencja 2018 - 2023

Wybierz kadencję

Dieta Przewodniczącego

Wysokość diety dla Przewodniczącego Rady Gminy określona została w § 2 Uchwały Nr II/15/02 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych.

"Ustala się miesięczną dietę dla Przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 47% kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw / Dz. U. nr 110, poz.1255 i z 2000 r. Nr 19, poz.239 – ze zm./."

Dieta radnych

Wysokość diet dla radnych określona została w § 2 Uchwały Nr XV/107/08 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 22 sierpnia 2008 roku w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługującym radnym:

Skład

Komisje

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 maja 2015 14:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 54533
17 grudnia 2018 09:04 (Wojciech Branczewski) - Aktualizacja danych członka komisji: Sekretarz.
17 grudnia 2018 09:03 (Wojciech Branczewski) - Aktualizacja danych członka komisji: Z-ca Przewodniczącego.
17 grudnia 2018 09:02 (Wojciech Branczewski) - Aktualizacja danych członka komisji: Sekretarz.