Stanowiska

Sekretarz

Z-ca Kierownika USC

Inspektor ds. obsługi rady i samorządu mieszkańców

Inspektor ds. kancelaryjnych, kadr i zaopatrzenia materiałowego pracowników

Inspektor ds. społecznych

p.o. Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Inspektor ds. rozwoju gospodarczego i utrzymania dróg

Inspektor ds. pozyskiwania funduszy strukturalnych

Inspektor ds. obsługi kasowej

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Inspektor ds. wymiaru oraz windykacji podatków i opłat

Inspektor ds. księgowości podatkowej i opłat

Inspektor ds. płac i rozliczeń

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

Inspektor ds. wojskowych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Pomoc administracyjna

Pomoc administracyjna

Podinspektor ds. inwestycji gminnych

Podinspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2003-07-09
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sekretarz Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 maja 2015 11:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 6291
12 sierpnia 2019 14:31 Ewa Nadratowska - Usunięcie stanowiska: Inspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami.
12 sierpnia 2019 14:31 Ewa Nadratowska - Dodanie stanowiska: Podinspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami.
09 sierpnia 2019 15:43 Ewa Nadratowska - Zmiana danych stanowiska: p.o. Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.