Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej

Adres

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej Wieczfnia Kościelna 96

06 - 513 Wieczfnia Kościelna

Telefon

/23/ 654 05 76,

Stanowiska

Informacja - skargi i wnioski

Skargi i wnioski przyjmowane są codziennie w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej / 8.00 - 16.00/

Ewidencje i rejestry

Informacja o prowadzonych rejestrach w Ośrodku.

1.Rejestr podań (wniosków).
2.Rejestr przyznanych świadczeń w formie zasiłków stałych.
3.Rejestr przyznanych świadczeń w formie zasiłków stałych wyrównawczych.
4.Rejestr przyznanych świadczeń w formie renty socjalnej.
5.Rejestr przyznanych gwarantowanych zasiłków okresowych.
6.Rejestr przyznanych macierzyńskich zasiłków okresowych i macierzyńskich zasiłków
jednorazowych.
7.Rejestr przyznanej pomocy w formie usług opiekuńczych.
8.Rejestr przyznanych świadczeń w formie zasiłku celowego i pomocy w naturze.
9.Rejestr przyznanych świadczeń w formie zasiłku pielęgnacyjnego i rodzinnego.

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna.

Struktura organizacyjna Ośrodka została określona w Uchwale Nr III/37/2001 Rady Gminy
w Wieczfni Kościelnej z dnia 30 kwietnia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej w:

Archiwum

Zasady udzielania pomocy społecznej.

I. Na czym polega pomoc społeczna.

Do Ośrodka mogą zgłaszać się po pomoc osoby, rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji
życiowej.
Przysługuje ona :
1.wszystkim osobom mającym obywatelstwo polskie ,zamieszkującym i przebywającym na terenie Polski,
2.cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terenie Polski posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy.
Ośrodek pomaga w różny sposób, w tym między innymi:
1.organizuje usługi opiekuńcze dla osób chorych i niepełnosprawnych,
2.pokrywa w całości lub w części wydatki na świadczenia zdrowotne,
3.pomaga w staraniach o dom pomocy społecznej,
4.udziela pomocy finansowej i w naturze,
5.organizuje poradnictwo prawne i psychologiczne.

Załączniki

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2003-07-07
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Kierownik G.O.P.S.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 maja 2015 16:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2764
09 maja 2019 12:34 (Ewa Nadratowska) - Dodanie załącznika.
29 maja 2017 14:41 (Wojciech Branczewski) - Aktualizacja danych jednostki.
22 maja 2015 13:13 (Administrator) - Aktualizacja danych jednostki.