Przetargi (2007)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację inwestycji: Przebudowa drogi gminnej Nr 17 TD 0743007 Chmielewko - Wąsosze - Grzybowo - Kapuśnik - Grzybowo od km 4+214,00 km do km 7+040,00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ustawy - Prawo zamówień publicznych na realizację inwestycji: Przebudowa drogi gminnej Nr 17 TD 0743007 Chmielewko-Wąsosze-Grzybowo-Kapuśnik-Grzybowo od km 4+214,00 do km 7+040,00