Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli

Informacja o kontroli ZUS

INFORMACJA DOTYCZĄCA KONTROLI

 

            W dniach od 6 do 13 października 2004 roku upoważniony przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ciechanowie /upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 08NS-0950-1009/2004   z dnia 30 września 2004 roku/ przeprowadził kontrolę w Urzędzie Gminy Wieczfnia Kościelna. 

 

ZAKRES KONTROLI

 

  1. Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
  2. Ustalanie uprawnień i dokumentowanie prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz świadczeń  w razie choroby z ubezpieczenia  wypadkowego, podstawy wymiaru tych świadczeń, terminowość ich wypłaty oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
  3. Ustalanie, czy płatnik składek prawidłowo obliczył i wykazał w dokumentach  rozliczeniowych kwotę wynagrodzenia należnego od wypłaconych świadczeń   z ubezpieczenia chorobowego.
  4. Ustalanie uprawnień i dokumentowanie prawa do zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, terminowość wypłacania tych zasiłków oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
  5. Ustalanie uprawnień i dokumentowanie prawa do świadczeń rodzinnych, terminowość wypłacania   tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

 

USTALENIA KONTROLI

 

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

 

  1. Zgłoszenie płatnika składek na druku ZUS ZPA zostało złożone w ZUS w dniu 27.01.1999 roku   z zachowaniem ustawowego terminu zgłoszenia.
  2. Stwierdzono uchybienia dotyczące terminu dokonywania zgłoszeń do ubezpieczeń oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń.
  3. Nieprawidłowości w zakresie ustalania uprawnień, wypłacania i dokonywania rozliczeń świadczeń  z ubezpieczenia chorobowego nie stwierdzono.
  4. Nieprawidłowości w zakresie ustalania uprawnień, wypłacania i dokonywania rozliczeń zasiłków rodzinnych  i pielęgnacyjnych nie stwierdzono.
  5. Nieprawidłowości w zakresie ustalania uprawnień, wypłacania i dokonywania rozliczeń świadczeń    rodzinnych nie stwierdzono.

 

Protokół kontroli sporządzono w dniu 13 października 2004 roku.

 

                                                                                

                                                                                                       Na podstawie protokołu kontroli opracowała:

                                                                                                                         Magdalena Kamińska

 

 

 

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2004-11-26
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 maja 2015 12:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 159
14 maja 2015 12:32 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)