Zagospodarowanie przestrzenne (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - wniosek Zakładu Przetwórstwa Mięsnego "HERMAR" Spółka z.o.o. Uniszki - Cegielnia

Wieczfnia Kościelna, dnia 24 stycznia 2005 r. Nr 7331/85/04/05 I N F O R M A C J A Stosownie do art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) i n f o r m u j ę o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających...